Translate to English

Warunki usługi


Niniejsza Umowa Uploadboy.com usługi ( "Umowa") opisuje warunki, na których Uploadboy.com ( "my") oferuje usługi, do Ciebie ( "Użytkownik"). Korzystając z naszych usług, Użytkownik zgadza się przestrzegać następujących warunków:

Zasady i warunki ( "Warunki") mają zastosowanie do dostępu i korzystania z przechowywania plików i udostępniania usług online ( "Usługa") dostarczonych przez UploadBoy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana. Warunki nie zmieniają w żaden sposób terminy lub warunki innych umów zawartych przez Użytkownika z UploadBoy.com za Usługę (lub jakiejkolwiek jego części). Jeśli korzystasz z usługi w imieniu podmiotu, oświadcza i gwarantuje, że są upoważnione do przyjęcia warunków, na rzecz tego podmiotu, oraz że taki podmiot zgadza się zabezpieczyć siebie i UploadBoy.com za naruszenie regulaminu.


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji któregokolwiek z warunków zawartych w Warunkach lub jakiejkolwiek polityki lub wytycznych z Serwisu, w dowolnym momencie i według własnego uznania. Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które będą skuteczne z chwilą delegowania takich zmianach na naszej stronie internetowej pod adresem http://www.UploadBoy.com ( "Serwis"), a ty zrzeka się wszelkich praw może trzeba otrzymały specjalne powiadomienie o takich zmianach lub modyfikacje. Dalsze korzystanie z Usługi (lub jakiejkolwiek jego części) po opublikowaniu zmian lub modyfikacji potwierdza akceptację takich zmian lub modyfikacji na miejscu. Dlatego należy często przeglądać Warunki i zasady obowiązujące od czasu do czasu, aby zrozumieć zasady i warunki, które mają zastosowanie do korzystania przez Państwa z Serwisu. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami zmienionych Warunków, należy zaprzestać korzystania z Serwisu.


Jeśli masz jakieś pytania dotyczące korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt poprzez stronę kontaktową.


Dane klienta i obsługa


Dane, informacje, pliki, zdjęcia i inne treści, które dostarczają do UploadBoy.com podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie komentarze publikowane w sekcjach blogu witryny jest mowa w Warunkach, jako "Dane klienta"


UploadBoy.com to serwis Chmura która zapewnia użytkownikom wygodę dostępu do swoich danych z dowolnego miejsca i zabezpieczenia dodatkowego back-up dla tych danych. Świadczymy usługi subskrypcji Premium. Przejrzyj cechy rodzajów usług abonamentowych za ich szczegółowego porównania.


Polityka prywatności


Proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności, aby uzyskać informacje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe od naszych użytkowników.


dane rejestrowe


Użytkownik wyraża zgodę na: (i) zapewniają dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie, jak może zostać poproszony przez dowolny rejestracja, logowanie i / lub formularzy rejestracyjnych udostępnionych w Serwisie ( "Rejestracja danych"); (Ii) utrzymywać i niezwłocznie aktualizować dane rejestracyjne, oraz wszelkie inne informacje, które dostarczają UploadBoy.com, w celu utrzymania jej dokładne, aktualne i kompletne; oraz (iii) przyjąć wszelkie ryzyko nieuprawnionego dostępu do zapisu danych i innych informacji przekazywanych do UploadBoy.com.


Dotacje i ograniczenia


Z zastrzeżeniem warunków warunkach, UploadBoy.com udziela użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej i odwołalnej prawo do dostępu i korzystania z Serwisu.

O ile wyraźnie określone w Warunkach, nie będzie, i nie pozwoli osobie trzeciej: (i) ujawniać osobom trzecim żadnych informacji o wydajności lub analizy mające związek ze służbą; (Ii) używać żadnych eksploracji danych, robotów lub podobnych metod zbierania danych lub ekstrakcji w odniesieniu do witryny lub usług; (Iii) pobierz (innych niż buforowanie stron) jakiejkolwiek części serwisu (w tym, lecz nie ograniczając się do jakichkolwiek materiałów zawartych w miejscu); oraz (iii) korzystanie z Serwisu, materiały zawarte na Stronie lub usługi, innych niż zgodnie z jego przeznaczeniem.


Własność


Ponieważ między UploadBoy.com a wami iz zastrzeżeniem dotacji w Warunkach, UploadBoy.com będzie właścicielem wszystkich praw, tytułów i roszczeń w celu: (i) usługi; (Ii) każdy produkt opracowany przez UploadBoy.com pracy w wyniku realizacji Usługi; oraz (iii) wszelkie prawa własności intelektualnej zawartej w nim. Dla celów niniejszych Warunków, "Prawa własności intelektualnej" oznaczają wszystkie patenty, prawa autorskie, prawa moralne, znaki towarowe, tajemnice handlowe oraz wszelkich innych form praw własności intelektualnej uznawane w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym aplikacji i rejestracji dla każdego z powyższych.


obowiązki


Musisz użyć rozsądne środki bezpieczeństwa w związku z korzystaniem z Serwisu. Musisz być zgodne z przepisami prawa (zgodnie z definicją poniżej) w odniesieniu do korzystania z Usługi. Musisz współpracować z rozsądnym dochodzenia UploadBoy.com z usługi przestoju / przerw, problemy bezpieczeństwa, a wszelkie podejrzenia o złamanie regulaminu. Dla przeznaczona Warunków, "prawa" oznaczają federalne, krajowe, stanowe, wojewódzkie, miejskie i lokalne przepisy ustawowe, wykonawcze, zasady, rozporządzenia, decyzje sądowe i wyroki w każdej jurysdykcji, właściwego dla ciebie, UploadBoy.com, przedmiotem Warunków i / lub usługi.


Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) wszystkie dane klientów (zgodnie z definicją poniżej) jest albo swoją wyłączną własność lub zostały zebrane przez niego od strony trzeciej zgodnie ze swoimi wytycznymi ochrony prywatności; (Ii) Twoje wytyczne dotyczące prywatności są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa; oraz (iii) uzyskaniu wszystkich zgód wymaganych obowiązującymi przepisami prawa do przeniesienia wszystkich danych Klienta w celu UploadBoy.com do przechowywania przez UploadBoy.com w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.

UploadBoy.com nie ponosi odpowiedzialności z tobą nieautoryzowanego dostępu do danych klienta lub nieautoryzowanym korzystaniem z Serwisu. Jesteś odpowiedzialny za: (i) korzystania z Usługi przez któregokolwiek z pracowników lub jakiejkolwiek osoby, do której dałeś dostęp do Serwisu; oraz (ii) każda osoba zyskuje dostęp do danych klienta lub Serwisu w wyniku nieprzestrzegania wykorzystać rozsądne środki bezpieczeństwa (nawet jeżeli takie używanie nie został upoważniony przez użytkownika).


Niezależnie od jakichkolwiek warunków do zawartych w Warunkach, UploadBoy.com może ujawnić dane Klienta: (i) zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa; lub (ii) w odpowiedzi na wezwanie do sądu lub innego obowiązkowego procesu sądowego.


Zgadzasz się nie pisać, wysyłać do nich, przesyłania, dystrybucji, przechowywania, tworzenia lub w inny sposób publikować za pośrednictwem Serwisu dowolnej z następujących czynności:


  • Dane klienta, który jest zniesławiające, oszczercze, bluźniercze, obscenicznych, pornograficznych, pornograficzne, nieprzyzwoite, sprośne, wulgarne, sugestywne, agresywne, napastliwe, nienawistnych, zawierających groźby, obraźliwe, dyskryminujące, zajadły, obraźliwych, przeciwzapalne, oszukańcze, zwodnicze lub w inny sposób
  • Dane klienta, które mogą naruszyć lub naruszają patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawa do prywatności, prawo do wizerunku lub innych praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby
  • Dane klienta, które są nielegalne lub niezgodne z prawem, które stanowią, zachęcać lub zawierają instrukcje do popełnienia przestępstwa, lub w inny sposób spowodować powstanie odpowiedzialności lub naruszania jakichkolwiek lokalnych, stanowych prawa krajowego lub międzynarodowego
  • Wirusy, uszkodzone dane lub inne szkodliwe, destrukcyjne lub niszczące pliki lub kodu, skrypt lub inne oprogramowanie do automatyzacji żadnych funkcji w Serwisie bez wyraźnej pisemnej zgody UploadBoy.com jest. Ponadto użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas korzystania z Serwisu, a użytkownik zgadza się, że nie zrobi jedną z następujących czynności w związku z Usługą lub użytkowników Serwisu
  • Korzystania z Serwisu w sposób, który mógłby zakłócić, zakłócić negatywnie wpływać lub hamować innym użytkownikom w pełni cieszyć usługa lub, które mogłyby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu w jakikolwiek sposób
  • Korzystanie z Usługi dla każdego nielegalnego lub nieuprawnionym celu lub prowadzenia, zachęcania lub promowania jakiegokolwiek bezprawnego działania, lub wszelkie działania, które naruszają Regulamin lub innych przepisów lub ustanowionych polityk od czasu do czasu przez UploadBoy.com
  • CZałóż konto, dodawać żadnych treści, lub w inny sposób korzystać z Usługi, jeśli nie są, co najmniej, 18 lat
  • Modyfikowania, adaptowania, siekać lub emulować Usługę
  • Obejścia lub próby ominięcia żadnego filtrowania, środki bezpieczeństwa lub innych cech, których celem jest ochrona usługi lub użytkowników Serwisu lub osób trzecich; i
  • Naruszają lub łamią prawa UploadBoy.com, użytkowników lub jakiejkolwiek strony trzeciej. UploadBoy.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zachowanie użytkownika lub dla jakichkolwiek danych klientów zamieszczonych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Serwisu lub na stronie, ani UploadBoy.com odpowiedzialności za ewentualne błędy, zniesławienie, obelgi, oszczerstwa, zaniechania, fałszerstwa, obsceniczność, pornografię lub wulgaryzmów może napotkać. Korzystanie z Usługi i Serwisu odbywa się na własne ryzyko. Egzekwowanie zasad dane klientów i przeprowadzenia określonych w Warunkach pozostaje wyłącznie w gestii UploadBoy.com, a brak egzekwowania takich przepisów w niektórych przypadkach nie oznacza rezygnacji z naszego prawa do egzekwowania takich przepisów w innych przypadkach. Ponadto przepisy te nie tworzą żadnych prywatnych prawo działania ze strony jakiejkolwiek strony trzeciej lub jakiejkolwiek uzasadnione oczekiwanie, że usługa nie będzie zawierał żadnych treści, które są zakazane na mocy tych przepisów.


Zawartość strony trzeciej


UploadBoy.com mogą dostarczać treści strony trzeciej na usługi lub na stronie i może zawierać linki do strony internetowej i treści stron trzecich (zbiorczo określanych mianem "Third Party Content") jako usługę dla osób zainteresowanych informacji. UploadBoy.com nie kontroluje, popiera ani nie przyjmują żadnych Treści Osób Trzecich oraz nie udziela żadnej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do treści strony trzeciej, w tym, ale nie ograniczając się do ich dokładności i kompletności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że UploadBoy.com nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za zawartość stron trzecich i nie podejmuje odpowiedzialności za aktualizowanie lub przeglądu jakiejkolwiek Treści Osób Trzecich. Użytkownicy korzystają z takich Treści Osób Trzecich zawartych w nich na własne ryzyko. Przepis ten przetrwa korzystania z Usługi.


Reklamy i promocje; produkty i usługi innych firm


UploadBoy.com może uruchomić reklamy i promocji oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu lub Serwisu lub może w inny sposób udostępniać informacje lub linki do produktów lub usług osób trzecich za pośrednictwem Serwisu lub Serwisu. Twoje relacje biznesowe lub korespondencja lub uczestnictwo w promocjach, takich osób trzecich oraz wszelkich zasad, warunków, gwarancji lub oświadczeń związanych z takimi transakcjami lub promocjami, są wyłącznie między użytkownikiem a takim trzecie. UploadBoy.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku takich działań lub promocji lub w wyniku obecności takich non-UploadBoy.com reklamodawców lub informacji osób trzecich dostępnych za pośrednictwem Serwisu lub serwisu.


Znaki towarowe


Loga UploadBoy.com i hasło zawarte w Witrynie (lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu) są znakami towarowymi UploadBoy.com i jego dostawców lub licencjodawców i nie mogą być kopiowane, naśladowane lub wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody UploadBoy.com lub właściciela znaku towarowego. Użytkownik nie może używać żadnych metatagów lub innego "ukrytego tekstu" wykorzystującego "UploadBoy.com" lub innej nazwy, znaku towarowego lub nazwy produktów lub usług z UploadBoy.com bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Ponadto wygląd i Serwisu i służby, w tym wszystkie nagłówki stron, niestandardowe grafiki, ikony przycisków i skrypty, jest znakiem usługowym, znaków towarowych i / lub wizerunek handlowy UploadBoy.com i nie mogą być kopiowane, naśladowane lub wykorzystywane w całości lub w części bez naszej pisemnej zgody. Wszystkie inne znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, nazwy produktów oraz nazwy firm lub loga wspomniane w Witrynie (lub udostępnione za pośrednictwem Serwisu) są własnością ich właścicieli. Odniesienie do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji, według nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta, dostawcy lub w inny sposób nie stanowi ani nie oznacza poparcia, sponsorowania lub rekomendacji ich przez nas. Przepis ten przetrwa korzystania z Usługi.

Zastrzeżenie


UploadBoy.COM świadczy usługę i miejsce na "TAK JAK JEST" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, przymierzy LUB JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW. UploadBoy.COM NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA lub stronę BĘDZIE NIEPRZERWANE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB całkowicie bezpieczne. UploadBoy.COM I JEJ DOSTAWCY rości sobie żadnych GWARANCJE I OŚWIADCZENIA (ANI RĘKOJMI ustnej lub pisemnej) w odniesieniu do danego terenu oraz o usługę, czy rzekomo wynikać z mocy prawa, ZE WZGLĘDU zwyczaju lub wykorzystywania w handlu poprzez PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB W INNY SPOSÓB, W TYM WSZELKIE: (I) GWARANCJI HANDLOWYCH; (II) GWARANCJE PRZYDATNOŚCI fitness lub na dowolny cel (nawet UploadBoy.COM wiadomo, ma powody, by wiedzieć, UPRZEDZAŁA lub w inny sposób znane żadne tego celu); Oraz (iii) GWARANCJE NIENARUSZALNOŚCI LUB WARUNKI TYTUŁU. Potwierdzasz i zgadzasz ŻE polegały na ŻADNYCH GWARANCJI. Użytkownik przyjmuje do wiadomości że: (a) usługa wymaga dostępu i korzystanie z Internetu; (B) UploadBoy.COM nie jest odpowiedzialna za eksploatację lub utrzymać serwery i dostęp do Internetu w celu korzystania i wykorzystywać usługi; Oraz (c) istnieje ryzyko nieodłącznie związanych Połączenie z siecią Internet, które mogą powodować utratę danych klienta. MY nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą być przyczyną za pomocą usługi. MY Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub wymiany (bez uprzedzenia), wszelkie dane klienta, że: (W) jest niezgodne z prawem; (X) mogą zagrozić bezpieczeństwu serwerów; (Y), zużywa zbyt dużo pasma lub (Z) uznamy, według własnego uznania, muszą zostać usunięte. Przepis ten przetrwa korzystania z usługi.

Odszkodowanie


Ty, na własny koszt, będzie bronić i zabezpieczać UploadBoy.com i jej dyrektorów, urzędników, akcjonariuszy, pracowników, konsultantów, oddziałów i agentów (łącznie "UploadBoy.com odszkodowania") ochrony przed odpowiedzialnością wobec wszelkich rzeczywistych lub zagrożonych garnitury, działania, postępowania (w prawo lub w kapitale), roszczenia (nieuzasadnione lub w inny sposób), uszkadza, płatności, braki, grzywien, orzeczeń, ugód, zobowiązania, straty, koszty i wydatki (w tym, ale nie ograniczając się do, rozsądne prawnicy "opłaty i koszty, ekspert świadków koszty i opłaty, kary, odsetki i wypłaty) wynikające z lub odnoszące się do dowolnego koloru, działania lub postępowania przed wszelkimi odszkodowaniami UploadBoy.com, czy to sukces czy nie, spowodowane, wynikające z, wynikające od przypisanych do lub w jakikolwiek sposób incydentalny do: (i) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu (w tym, lecz nie ograniczając się do żadnego naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek ze swoich oświadczeń i gwarancji); (Ii) dane klienta (w tym, lecz nie ograniczając do, jakiegokolwiek naruszenia, przywłaszczenia lub naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich lub praw do prywatności lub prawa związane z reklamą spowodowane przez działania lub zaniechania w odniesieniu do danych klienta (lub jakiejkolwiek jego części )); lub (iii) zachowanie. Przepis ten przetrwa korzystania z Usługi.

Płatności Online EPRO


- Partner zobowiązuje się do terminowego i wyraźnie informować do T & C odbiorców końcowych interwencji EMP, aw szczególności, że wiadomości e-bonu stanowiących pieniądza elektronicznego, jest generowany w przypadku interwencji EMP CORP płacić za usługi oferowane na STRONY SPRZEDAWCY
- Jeśli dostawca usług płatniczych ma EMP CORP, transakcja spowoduje utworzenie i zakup pieniądza elektronicznego wydanego przez e-pieniądza Emitenta, w tym e-pieniądze zostaną wykorzystane do podpisywania e-portfel
- transakcje e-PRO są oznaczone jako "płatności online" na sprawozdania transakcji karta bankowa posiadacza karty, zgodnie z poniższym opisem w życie z dniem dzisiejszym. "płatności online" .
- EMP CORP poinformuje Partnera wszelkich zmianach w tym opisie, które mogą pojawić się w dowolnym momencie, co jest uzgodnione przez partnera.

Ograniczenie odpowiedzialności


W ŻADNYM WYPADKU: (I) UploadBoy.COM ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA UTRATĘ ZYSKÓW, utratę możliwości użytkowania, utratę przychodów, utratę dobrego imienia, przerwa BUSINESS LUB ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB WTÓRNE DOWOLNEGO RODZAJU WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z WARUNKAMI, obsługa, stroną lub innych podmiotów, niezależnie od formy działania, w ramach kontraktu, POZAPRAWNYM ścisłej odpowiedzialności lub innych, nawet jeśli ZOSTALI POWIADOMIENI lub w inny sposób ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD; Oraz (ii) UploadBoy.COM całkowitej odpowiedzialności wynikającej z lub związane z WARUNKAMI, obsługa, witryny lub treści osób trzecich PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAKUPU DO UploadBoy.COM ZGODNIE Z WARUNKAMI (jeśli cokolwiek). WIELU twierdzi, że nie zwiększy to ograniczenie. Ta sekcja będzie zapewnić pełną skuteczność NAWET JEŚLI ZADOŚĆUCZYNIENIE określone w warunkach uznaje się nie udało SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. Przepis ten przetrwa korzystania z usługi.

Ograniczenie Premium


Użytkownicy Premium są ograniczone do 50 GB pobrania na dzień, i może być zmieniany w każdym przypadku, gdy decyduje naszym Administration.

Zakończenie


Użytkownik może zaprzestać korzystania z usługi w dowolnym momencie. UploadBoy.com może zakończyć korzystanie z Usługi, jeżeli UploadBoy.com uzasadnione przekonanie, użytkownik naruszył którykolwiek z warunków.

nieaktywne konta


UploadBoy może usunąć konto kwotę dochodu, jeżeli nie było logowania w ciągu sześciu miesięcy


Minimalny dochód do zapłaty wynosi 5 $ w przypadku wybrania opcji WebMoney i 20 dolarów za płatności PayPal.

Repeat infrPowtórz Polityka sprawca inger policy


Zgodnie z Digital Millennium Copyright Act (DMCA "") oraz inne obowiązujące przepisy prawa, UploadBoy.com przyjęła politykę kończące, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, abonentów UploadBoy.com lub posiadaczy rachunków, które są uznawane za powtarzające się naruszenia , UploadBoy.com może również według własnego uznania limitu dostępu do Serwisu i / lub zakończyć rachunki wszystkich użytkowników, którzy naruszają jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich, czy istnieją jakiekolwiek naruszenie powtórzyć.

skargi dotyczące praw autorskich


Jeśli uważasz, że wszelkie materiały udostępniane za pośrednictwem Serwisu narusza jakiekolwiek prawa autorskie których właścicielem lub kontroli, albo że jakiś związek udostępniane za pośrednictwem Serwisu kieruje użytkowników do materiału, który narusza jakiekolwiek prawa autorskie których właścicielem lub kontroli, mogą złożyć zgłoszenie takiego naruszenia z naszego narzędzia ATT jak przedstawiono w naszej Polityce DMCAZasady refundacji


Każdy z usług premium UploadBoy.com można kupić po uprzedniej rejestracji i może zapisać się do usług z grupy PREMIUM na różny okres czasu. Zwroty będą zgodził się na podstawie indywidualnych przypadków i nie później niż 24 godzin od swojej pierwotnej kolejności. Nie oferujemy refundacji częściowych. Nie mamy odnawia auto! Opłata jest tylko jeden raz.

Child Abuse i nieletnich treści


UploadBoy.com nie toleruje pornografię dziecięcą i nieletnich treści naturze seksualnej. Gdy otrzymamy zawiadomienie o takiej treści, nasze poparcie będzie działać szybko, aby usunąć takie treści i zablokować konto użytkownika, który przesłany takich treści. Będziemy zgłaszać takie treści do Narodowego Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych i CyberTipline na missingkids.com. Zastrzegamy sobie również prawo do współpracy i podejmowania działań, w tym współpracy z organami ścigania, aby pomóc im w identyfikacji i karania osób, które biorą udział w transmisji lub rozpowszechniania treści zawierających pornografię dziecięcą.

Daj nam znać


Jeśli chcesz zgłosić dowolną pornografię dziecięcą, która jest wysłana do serwerów UploadBoy.com, prosimy o przesłanie linków poprzez stronę kontaktową dla dochodzenia.

Różne


Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem cypryjskim. Strony zgadzają się, że wszelkie działania prawne lub kapitału wynikające z lub odnoszące się do warunków zostanie złożony jedynie w sądach Cyprze, a strony niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji tych sądów w dowolnym kolorze, działania lub postępowanie wynikające z warunków. Z wyjątkiem płatności należnych zgodnie z warunkami, żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie przypadające w całości lub w części z jakiejkolwiek przyczyny poza jego kontrolą, w tym, lecz nie ograniczając się do zdarzeń losowych (pożar, burza, powodzie, trzęsienia ziemi etc.), niepokoje społeczne, zaburzenia telekomunikacji, przerwanie zasilania lub innych podstawowych usług, przerwania lub zakończenia służby w jakikolwiek usługodawców używany przez UploadBoy.com połączyć swoje serwery do Internetu, zaburzenia pracy, wandalizm, kabel cięcia , wirusy komputerowe lub inne podobne zdarzenia, ani żadnych złośliwych lub bezprawnych aktów jakiejkolwiek osoby trzeciej (każdy jest "siły Wyższej"). W przypadku wystąpienia takiego opóźnienia termin dostawy zostanie odroczona na okres równy czas stracony z powodu opóźnienia.


Zarabiaj Zasady i regulamin

1. Wypłaty są przetwarzane w tygodniu, a następnie co niedziele.
2. Minimalna wypłata wynosi 5 USD.
3. Wypłaty są przetwarzane za pomocą systemu PayPal i Webmoney.
4. (Tylko) Irańscy użytkownicy będą wypłacane tylko w ich iranian rachunek bankowy po weryfikacji.
5. Każda próba za nadużywanie naszą sieć w celu achive więcej przychodów lub wcale przez spaming, wspólne rachunki lub inne manipulacje spowoduje immidiate baning z Uploadboy.com.
6.Wszyscy partnerzy muszą zgodzić się na nasze Warunki korzystania z serwisu i polityki prywatności. Niespełnienie tego warunku może doprowadzić do czasowego zawieszenia lub zakończenia ich rachunek.
7.Uploadboy.com zastrzega sobie prawo do zmiany i ponownego zdefiniowania naszego programu partnerskiego bez uprzedniego powiadomienia.
8.Cheating system doprowadzi do trwałego zawieszenia konta. Nawet nie próbuj!
9.Each IP może wygenerować maksymalnie 0,03 $ dziennie
10..PORNOGRAPHY, nagość, rasizm, nienawiść na podstawie materiałów, a także wszelkie inne z ofensywnych zdjęcia lub filmy JAKICHKOLWIEK jest zabronione, więc nie będzie otrzymują żadnych dochodów dla plików usuniętych z powodu któregokolwiek z powyższych przyczyn i / lub jeśli konto jest zakazane / zawieszone
11.Only zakończone pliki do pobrania są liczone jako wykwalifikowany pobrania dochodów
12.No PPD zostanie wygenerowany dla plików mniejszych niż 1 MB i / lub w przypadku, że pliki do pobrania plików uploader właścicielem
13. nie wolno mieć wiele kont, dla których odnoszą się lub pobrać z siebie, aby zebrać zarobki.
14. no pobierania ograniczenie dla każdego kraju - są gwarantowane bezpłatne pliki do pobrania dla każdego.
15. nie zachęcamy piractwa, prosimy nie przesyłać plików chronionych prawem autorskim! Jeśli zostaniesz przyłapany przesyłanie materiałów chronionych prawem autorskim, pliki zostaną usunięte.
16.Każdy akt fałszywych pobrania i oszukiwanie systemu świadczeń osobistych i powielanie Upload nie będą tolerowane. Każda taka próba w przypadku stwierdzenia mogą spowodować trwałe zakazu tego użytkownika / konta / adres IP.
17. Wielokrotne korzystanie z takiego rachunku nie jest niedozwolonych

Pytania?


eśli masz jakieś pytania dotyczące warunków, prosimy o kontakt na stronie kontaktowej