کلیپ بسیار دیدنی از طبیعت ترکمن صحرا.mp4 (7.1 MB)

ترکمن‌ها شاخه‌ای از ترک ها هستند که از عهد قدیم در صحراهای وسیع بخش سفلای رود سیحون و بین دریای آرال به زندگی کوچ‌نشینی روزگار می‌گذراندند. تا حدود قرن هفتم میلادی ترکمن‌ها جزئی از قوم ترک بودند. در این سال‌ها به دنبال اضمحلال امپراطوری گؤک تؤرک‌ها،[۸]گروهی از ترک‌ها که اغوز نامیده می‌شدند، از آنان جدا شده از ناحیهٔ ارخون به طرف آرال و سیردریا کوچ کردند.[۹] واژه‌های ترکمن و ترکمان در گذشته به تمامی قبایل ترک‌تبار اغوز به‌ویژه طایفه‌های کوچ‌نشین و مسلمان گفته می‌شد که این معنا با کاربرد قوم ترکمن امروزین تفاوت دارد. به این معنا که ترکمن‌های کنونی شاخه‌ای از ترکمن‌ها در نوشته‌های قدیمی فارسی هستند. همین‌طور در حال حاضر گروه‌های ترک‌تباری در عراق و سوریه به ترکمن معروفند[نیازم
low download speed (max. 200 kb/s)
Only 1 download thread concurrent
Limited download slots
Captcha request
Waiting time
Annoying advertisements

Unlimited Download Speed
200 Concurrent downloads
Highest priority for download sessions
Many connections
No waiting , Download Direct
No advertisements, pop ups or layer

Premium Fast Download (Unlimited Speed)Upgrade
Your Account

Pick a plan that best suits your needs.

Guest

Very Limited

 • Low Download Speed
 • No Hosting Space
 • 1000 MB Maximum Filesize
 • Very Slow Download
 • 60 Second Delay

Premium

Unlimited

 • 1000GB Space
 • High Speed Download
 • FTPUpload
 • Remote Upload
 • Fast & Direct Download
 • Earn Money
 • No Delay
 • No Captcha
 • No Advertise

Registered

Limited

 • 100GB Space
 • Low Download Speed
 • 1000 MB Maximum Filesize
 • Remote Upload
 • Slow Download
 • 30 Second Delay
 • Earn Money

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Or you can buy a premium membership for NoAds download.