Translate to English

Reklamy Warunki korzystania z usługi


Umowa Reklama i Warunki korzystania z usługi

PROSZĘ PRZECZYTAĆ TĘ UMOWĘ reklama("Umowa") PRZED korzystania z usług oferowanych przez Uploadboy Inc.("Spółka"). Poprzez zakup usług oferowanych przez Spółkę, ZGADZASZ związania się WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ WSZYSTKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, NIE POSTĘPOWAĆ płatności i nie będzie miał żadnych praw do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę. PRZYJĘCIE Spółki jest WYRAŹNIE uwarunkowane zgodę na WSZYSTKICH WARUNKÓW niniejszej Umowy, z wyłączeniem wszystkich innych warunków; JEŻELI TE warunki są uważane za ofertę o COMPANY, AKCEPTACJA JEST WYRAŹNIE OGRANICZONA DO TYCH WARUNKÓW. W innych stanach, STANDARD Uploadboy.com Obowiązują warunki świadczenia usług.

Strony internetowe dostępne w Uploadboy.com i wszystkie powiązane strony, chyba że zaznaczono inaczej("Strona"), są prowadzone przez Spółkę, a dostęp do nich przez użytkownika ("reklamodawców") pod następującymi warunkami:

Informacje o użytkowaniu.

W żadnym wypadku nie może ujawniać osoby, zapis lub nadużycie wszelkie informacje odnoszące się do stron internetowych znajdujących się w naszej bazie danych, włączając, lecz nie ograniczając się do adresów URL, opisów i zdjęć.

Opis usług

Spółka sprzedaje powierzchnię reklamową Internet i usługi związane(zbiorczo "Usługi"), jak opisano w Witrynie. Spółka wyświetla reklamy internetowej, na różnych stronach internetowych w ramach usługi Uploadboy.com.

DANE DO FAKTURY

Spółka sprzedaje powierzchnię reklamową Internet i usługi związane (zbiorczo "Usługi") , jak opisano w Witrynie. Spółka wyświetla reklamy internetowej, na różnych stronach internetowych w ramach usługi Uploadboy.com.

zabronionych treści

Poniżej znajduje się lista zakazanych lub nielegalne korzystanie z Usług. Zastrzegamy sobie prawo do zbadania i podejmować odpowiednie działania przeciw komukolwiek (według własnego uznania) narusza te zasady, w tym usunięcie reklam, usunięcie konta klienta, unieważnienie umowy bez zwrotu lub zobowiązania Spółki.

Zabronione wykorzystanie obejmuje, ale nie ogranicza się do reklamowania:

Inne zabronione wykorzystanie obejmuje:

Wyłączenie odpowiedzialności

A. Spółka nie będzie odpowiedzialny za kontrolowanie treści, które udostępniają użytkownikom za pośrednictwem Serwisu, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość treści wyświetlanej za pośrednictwem Serwisu. Klient ponosi wszelkie ryzyko związane z jego publikowanych treści. Klient zwalnia Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności związanej z publikacją jego treści w witrynie.

B. usług świadczonych na rzecz klienta są OFEROWANE W STANIE "TAK JAK JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA NIE GWARANTUJE rezultatów użytkowania tych usług, w tym, bez ograniczeń, wyniki wszelkich kampanii reklamowej, a Klient ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność w odniesieniu do niej. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE POZWALAJĄ OGRANICZENIA CZASU TRWANIA GWARANCJI DOMNIEMANYCH, W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA.

C. Spółka nie udziela żadnych gwarancją poufności lub zaciszu Wszelkie komunikaty lub informacje przekazywane na lub za pośrednictwem Witryny, Usług lub dowolną stronę internetową związana z serwisu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prywatność jakichkolwiek informacji lub treści przechowywanych na urządzeniach Spółki, przesyłana za pośrednictwem sieci dostęp przez Strony, lub w inny sposób związanych z korzystaniem przez Klienta z Usług.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE ODPOWIADA W ODNIESIENIU DO STRONY LUB USŁUG (I) w dowolnej ilości w łącznie w ilościach przekraczających opłat wnoszonych przez KLIENTA dlatego; Lub (ii) ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, KARNE LUB WTÓRNE dowolnego rodzaju. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA.

Poufność

Klient zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych Spółki bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. "Spółka Informacje Poufne" obejmuje bez ograniczeń całe oprogramowanie firmy, technologię, programy, specyfikacje techniczne, materiały, wskazówki oraz dokumentację klienta uczy, rozwija lub uzyska, które odnoszą się do usług lub miejscu oraz wszelkich innych informacji wskazanych na piśmie przez Spółkę "poufne" lub jakiekolwiek oznaczenie z tym samym skutkiem. "Spółka Informacje Poufne" nie obejmuje informacji, które stało się powszechnie znane nie z naruszeniem przez Klienta lub Spółki lub informacji, które zostały (a) niezależnie opracowane bez dostępu do Informacji Poufnych Spółki potwierdzonej na piśmie; (B) słusznie odebrany przez Klienta od osoby trzeciej; lub (c) musiały zostać ujawnione przez prawo lub przez instytucję rządową.

ZAKOŃCZENIE

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, powiadamiając o tym drugą stronę, za pomocą dowolnych środków. Opłaty uiszczane w ramach niniejszej Umowy nie podlegają zwrotowi i nie anulować. W przypadku wypowiedzenia umowy, Spółka będzie usunąć wszystkie reklamy z jego strony. Reklamodawca będą rozliczane za wszelkie nierozliczone wyświetleń reklam.