Translate to English

Advertenties Algemene voorwaarden


Reclame Overeenkomst en Algemene Voorwaarden

LEES DEZE RECLAME ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE DOOR Uploadboy Inc.("Bedrijf") SERVICES. De aankoop van de aangeboden door het bedrijf SERVICE, STEMT U geworden GEBONDEN DOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, NIET VERDER DE betaling en u zult niet het recht om de mogelijkheden die het bedrijf levert diensten gebruiken. Aanvaarding van het bedrijf is UITDRUKKELIJK AFHANKELIJK VAN UW INSTEMMING AAN ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MET UITSLUITING VAN ALLE ANDERE VOORWAARDEN; ALS DEZE VOORWAARDEN worden beschouwd als een aanbod van COMPANY, aanvaarding is uitdrukkelijk beperkt tot DEZE VOORWAARDEN. In andere omstandigheden, STANDARD Uploadboy.com SERVICEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING.

De webpagina's verkrijgbaar bij Uploadboy.com, en alle gelinkte pagina's, tenzij anders vermeld ("Site"), worden geëxploiteerd door het bedrijf, en worden benaderd door u("Adverteerders") onder de volgende voorwaarden:

INFORMATIE GEBRUIK.

In geen geval kunnen individuen onthullen, record of misbruik van enige informatie met betrekking tot websites te vinden in onze inventaris, waaronder, maar niet beperkt tot, URL's, beschrijvingen en afbeeldingen.

BESCHRIJVING VAN DE SERVICES

Het Bedrijf verkoopt reclame op het internet ruimte en aanverwante diensten (collectief "Diensten"), zoals beschreven in de Site. Het Bedrijf geeft internet advertenties op diverse websites binnen Uploadboy.com service.

BILLING

Het Bedrijf verkoopt reclame op het internet ruimte en aanverwante diensten (collectief "Diensten"), zoals beschreven in de Site. Het Bedrijf geeft internet advertenties op diverse websites binnen Uploadboy.com service.

verboden inhoud

Het volgende is een lijst van verboden of illegale gebruik van de Diensten. Wij behouden ons het recht te onderzoeken en passende maatregelen nemen tegen iedereen (naar eigen goeddunken) in strijd is met deze regels, met inbegrip van het verwijderen van de advertenties, het verwijderen van de klant rekening, overeenkomst annuleren zonder enige terugbetaling of aansprakelijkheid Vennootschap.

Verboden gebruik omvat, maar is niet beperkt tot reclame:

Andere verboden gebruik omvat:

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

A.Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de controle van de inhoud die gebruikers beschikbaar stellen via de site, en het bedrijf is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud die wordt weergegeven door middel van haar Site. Klant aanvaardt alle risico's met betrekking tot de gepubliceerde content. Klant geeft de onderneming van alle aansprakelijkheid met betrekking tot de publicatie van de inhoud ervan via de site.

B.De aan KlantenService WORDEN AANGEBODEN OP EEN "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. COMPANY GARANDEERT DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES, inclusief, zonder beperking, de resultaten van eventuele RECLAMECAMPAGNE, EN DE KLANT NEEMT ALLE RISICO'S EN VERANTWOORDELIJKHEID MET BETREKKING HIEROP. SOMMIGE STATEN GEEN BEPERKING VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR DE KLANT.

C.COMPANY GEEFT GEEN GARANTIE VAN VERTROUWELIJKHEID OF PRIVACY VAN COMMUNICATIE OF INFORMATIE DIE OP OF VIA DE SITE, SERVICES OF ENIGE SITE IN VERBAND MET DE SITE. Company is niet aansprakelijk voor de privacy van de informatie of content op apparatuur Company, die via netwerken toegankelijk is voor de Site of anderszins verband houden met het gebruik van de Services door de Klant zijn.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT DE SITE OF DE DIENSTEN (I) voor een bedrag IN DE TOTALE BOVEN HET DUS DOOR DE KLANT betaalde vergoedingen; OF (II) voor enige indirecte, incidentele, of gevolgschade van welke aard ook. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ZODAT DE bovenstaande beperkingen en uitsluitingen MOGELIJK NIET VOOR DE KLANT.

VERTROUWELIJKHEID

Klant gaat ermee akkoord niet openbaar te maken vertrouwelijke bedrijfsinformatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap. "Vennootschap Vertrouwelijke informatie" omvat zonder beperking alle Company software, technologie, programmering, technische specificaties, materialen, richtlijnen en documentatie Klant leert, ontwikkelt of verkrijgt die betrekking hebben op de diensten of de site, en alle andere informatie schriftelijk Company aangeduid als "vertrouwelijk" of een aanwijzing om hetzelfde effect. "Vennootschap Vertrouwelijke informatie" niet de informatie die algemeen bekend is geworden door middel van geen inbreuk door de klant of de Vennootschap, of informatie die is (a) onafhankelijk ontwikkeld is zonder toegang tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie, zoals blijkt uit het schrijven van onder andere; (B) rechtmatig door de klant van een derde heeft ontvangen; of (c) openbaar moet worden gemaakt door de wet of door een overheidsinstantie.

BEËINDIGING

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen door de andere partij met alle middelen. Elke betaalde hieronder worden niet terugbetaald en niet-opzegbare. Bij beëindiging van de overeenkomst, zal Company alle advertenties te verwijderen van haar websites. Adverteerders worden in rekening gebracht voor eventuele unpayed advertentievertoningen.